Εξετάσεις πιστοποίησης πληροφορικής Οκτωβρίου

1-10-2022, 8-10-2022, 15-10-2022, 22-10-2022ισ